Free Download

You Can Free Download Any Software Here!!

Tips and Trick

Free Tips and Trick for Blogger and Other..!

News and Info

News and Info for you...

Cheat and Codes

Free Cheat and Codes for Games and Others...!

About Me

All About Me, and you can contact Me everyday..!

Sabtu, 15 September 2012

Recount Text Example

 http://learnindonesia.com/wp-content/uploads/2011/12/Keindahan-Pantai-Sawarna-1.jpg


Shopping In Vitun Market

On Sunday I went down town to do some shopping in one of shopping in one of the best shopping centers. It’s called Vitun Market.
I bought a lot of things; snacks, health product, and some clothes. I was very happy because that day everything was 20% off. I spent around 500 thousand rupiahs.
After about an hour I was wondering in, I decided to leave and went to a restaurant nearby to have lunch. I ordered my lunch and for the desert I had come ice cream. I enjoyed my meals and asked for the check. Did you know what happened? I was so surprised when I tried to get my wallet in my pocket. I couldn’t find it, I though it was stolen.
I felt so stupid and didn’t know what to do next. Fortunately, I still kept some in the pocket of my shirt. Using the payphone available there, I tried to call my parents at home. Fortunately they were at home and promised to come soon. No more than 20 minutes , they got in. Then the check was paid. After that, we went home with some goods in my shopping bag.
I was so relieved and promised to myself that I should be more careful in lots of ways.


My Holiday at The Beach
Last week my friend and I were bored after three weeks of holidays, so we rode our bikes to Smith Beach, which is only five kilometres from where I live. When we arrived at the beach, we were surprised to see there was hardly anyone there.
After having a quick dip in the ocean, which was really cold, we realized one reason there were not many people there. It was also quite windy. After we bought some hot chips at the takeaway store nearby, we rode our bikes down the beach for a while, on the hard, damp part of the sand. We had the wind behind us and, before we knew it, we were many miles down the beach.
Before we made the long trip back, we decided to paddle our feet in the water for a while, and then sit down for a rest. While we were sitting on the beach, just chatting, it suddenly dawned on us that all the way back, we would be riding into the strong wind.
When we finally made it back home, we were both totally exhausted! But we learned some good lessons that day.


Pengertian, Sejarah, Dan Ciri-ciri Carita Pondok/Carpon

http://us.images.detik.com/content/2007/08/30/431/rike_d2.jpg


Pengertian Carita Pondok

Carita pondok teh nyaeta karangan rekaan (fiksi) anu wangunna pondok sarta ngan ukur ngasongkeun hiji peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu sipatna realistis, diangkat tina kanyataan.

Sajarah Carita Pondok

Carita pondok asal-muasalna mah tina talari carita lisan anu ngahasilkeun carita-carita kawentar kayaning Iliad sarta Odyssey  karya Homer. Carita-carita eta ditepikeun dina wangun puisi anu mibanda wirahma, kalayan wirahma anu mibanda fungsi minangka pakakas pikeun nulungan jalma pikeun nginget caritana. Bagian-bagian singget tina ieu carita teh, dipuseurkeun kana naratif-naratif individu anu bisa ditepikeun dina hiji kasempetan pondok. Sakabéh caritana kakara katémbong saupama sakabéh bagean caritana geus ditepikeun.

Ciri – Ciri Carita Pondok

  • Bisa rengse dibaca dina sakali mangsa
  • Alurna teu kompleks, museur kana hiji kajdian
  • Mere kesan lir enya-enya kajadian
Unsur Instrinsik Carita Pondok

·         Palaku
·         Amanat
·         Tema
·         Latar
·         Galur

Unsur Ekstrinsik Carita Pondok

·         Nilai-nilai dalam Carita Pondok
·         Latar Belakang Kahirupan Pengarang
·         Situasi Sosial

Teknik Nulis Carita Pondok

  1. Tema
  2. Bahan carita
  3. Alur
  4. Tokoh
  5. Dialog
  6. Sudut pandang
  7. Prak-prakan
Contoh Carita Pondok

DUA NUNGALALANA JEUNG HIJI BERUANG

Dua jalma leupang ngalalana babarengan liwat ka hiji leweung. waktu eta ngadadak aya Hiji beruang anu gede kaluar ti semak semak deukeut maranehna.
salah sahiji nungalalana,ngan ukur mikirkeun diri sorangan jeung teu mikirkeun babaturannana.maneh na naek ka hiji tangkal anu deukeut ka maneh na.
Nungalalana hiji deui,ngarasa teu bisa ngalawan beruang nu sakitu gede na sorangan.manehna ngabeubeut keun dirina ka nu taneuh jeung ngagoler bari ngahep-hep.
Saolah-olah manehna tos maot. Maneh na osok ngadenge lamun beruang teh moal nyabak sato atawa jelema anu g
eus maot.
Babaturannana nu aya di tangkal huenteu ngalakukeun naon naon jueng heunteu nulungan babaturannana anu ngagoler.teu nyaho paguneman ieu teh bener atawa heunteu.beruang eta teh  ningali ka jalma nu ngagoler maneh na ngaendus-endus deukeut sirah na,beruang eta teh ngarasa puas da korbanna  tos maot padahal ma heuntue beruang eta teh indit.
Nungalalana anu di tangkal turun ka handap ningali babaturannana.
”katingalinna sa olah-olah beruang eta teh ngabisikeun ka ceuli anu ngagoler bieu”
“naon nu di katakeun ku beruang eta teh?saur nungalalana nu sambunyi di tangkal”
”beruang eta nyarita,”saur nungalalana anu ngagoler bieu,”heunteu saluyu luempang
 babarengan jeung saurang anu ngantepkeun  jeung heunteu mikirkeun babaturannana   anu keur dina bahaya “

Contoh Biantara/Pidato Pendek Basa Sunda

http://1.bp.blogspot.com/_8Qppa58UaBs/TLB-CqFUU7I/AAAAAAAAAnM/aXeaUE9FVBY/S1600-R/pidato+anak+sma.jpgKabersihan Sakola

Wilujeng Enjing Sadayana.
Ibu Guru ku simabdi dipihormat jeung siswa kelas X-3 nu ku abdi dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Tuhan YME nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara.
Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor . Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.
Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten.
Hatur Nuhun Kana Perhatianana

Ini Adalah Kisah Nyata yang Terjadi Di Jepang


Ketika sedang merenovasi sebuah rumah ,seseorang mencoba merontokkan tembok.
Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong diantara tembok yang terbuat dari kayu.
Ketika tembok mulai rontok, dia menemukan seekor kadal terperangkap diantara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah paku.
Dia merasa kasihan sekaligus penasaran.
Lalu ketika dia mengecek paku itu, ternyata paku tersebut telah ada di situ 10 tahun lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun.
Apa yang terjadi? Badan anak kadal itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun??? ,dalam keadaan gelap selama 10 tahun, tanpa bergerak sedikitpun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal.
Orang itu lalu berpikir, bagaimana kadal itu dapat bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada paku itu!
Orang itu lalu menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan kadal itu, apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga dapat bertahan.
Kemudian, tidak tahu darimana datangnya, seekor kadal lain muncul dengan makanan di mulutnya........ Orang itu merasa terharu melihat hal itu.
Ternyata ada seekor kadal lain yang selalu mem perhatikan kadal yang terperangkap itu selama 10 tahun. Sungguh ini sebuah cinta...cinta yang indah .
Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti dua ekor kadal itu.
Apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja sebuah keajaiban.
Bayangkan, kadal itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun.
Bayangkan bagaimana hewan yang kecil itu dapat memiliki karunia yang begitu mengagum kan.
Saya tersentuh ketika membaca cerita ini.
Lalu saya mulai berpikir tentang hubungan yang terjalin antara keluarga, teman, saudara lelaki, saudara perempuan.....Masih sejauh mana rasa cinta itu ada untuk mereka
JANGAN PERNAH MENGABAIKAN ORANG YANG ANDA KASIHI

Sumber : http://kask.us/2606153

Subscribe My Article via Email

Enter your email address:

Sena Aji Buwana

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More