Free Download

You Can Free Download Any Software Here!!

Tips and Trick

Free Tips and Trick for Blogger and Other..!

News and Info

News and Info for you...

Cheat and Codes

Free Cheat and Codes for Games and Others...!

About Me

All About Me, and you can contact Me everyday..!

Sabtu, 15 September 2012

Recount Text Example

 http://learnindonesia.com/wp-content/uploads/2011/12/Keindahan-Pantai-Sawarna-1.jpg


Shopping In Vitun Market

On Sunday I went down town to do some shopping in one of shopping in one of the best shopping centers. It’s called Vitun Market.
I bought a lot of things; snacks, health product, and some clothes. I was very happy because that day everything was 20% off. I spent around 500 thousand rupiahs.
After about an hour I was wondering in, I decided to leave and went to a restaurant nearby to have lunch. I ordered my lunch and for the desert I had come ice cream. I enjoyed my meals and asked for the check. Did you know what happened? I was so surprised when I tried to get my wallet in my pocket. I couldn’t find it, I though it was stolen.
I felt so stupid and didn’t know what to do next. Fortunately, I still kept some in the pocket of my shirt. Using the payphone available there, I tried to call my parents at home. Fortunately they were at home and promised to come soon. No more than 20 minutes , they got in. Then the check was paid. After that, we went home with some goods in my shopping bag.
I was so relieved and promised to myself that I should be more careful in lots of ways.


My Holiday at The Beach
Last week my friend and I were bored after three weeks of holidays, so we rode our bikes to Smith Beach, which is only five kilometres from where I live. When we arrived at the beach, we were surprised to see there was hardly anyone there.
After having a quick dip in the ocean, which was really cold, we realized one reason there were not many people there. It was also quite windy. After we bought some hot chips at the takeaway store nearby, we rode our bikes down the beach for a while, on the hard, damp part of the sand. We had the wind behind us and, before we knew it, we were many miles down the beach.
Before we made the long trip back, we decided to paddle our feet in the water for a while, and then sit down for a rest. While we were sitting on the beach, just chatting, it suddenly dawned on us that all the way back, we would be riding into the strong wind.
When we finally made it back home, we were both totally exhausted! But we learned some good lessons that day.


Pengertian, Sejarah, Dan Ciri-ciri Carita Pondok/Carpon

http://us.images.detik.com/content/2007/08/30/431/rike_d2.jpg


Pengertian Carita Pondok

Carita pondok teh nyaeta karangan rekaan (fiksi) anu wangunna pondok sarta ngan ukur ngasongkeun hiji peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu sipatna realistis, diangkat tina kanyataan.

Sajarah Carita Pondok

Carita pondok asal-muasalna mah tina talari carita lisan anu ngahasilkeun carita-carita kawentar kayaning Iliad sarta Odyssey  karya Homer. Carita-carita eta ditepikeun dina wangun puisi anu mibanda wirahma, kalayan wirahma anu mibanda fungsi minangka pakakas pikeun nulungan jalma pikeun nginget caritana. Bagian-bagian singget tina ieu carita teh, dipuseurkeun kana naratif-naratif individu anu bisa ditepikeun dina hiji kasempetan pondok. Sakabéh caritana kakara katémbong saupama sakabéh bagean caritana geus ditepikeun.

Ciri – Ciri Carita Pondok

 • Bisa rengse dibaca dina sakali mangsa
 • Alurna teu kompleks, museur kana hiji kajdian
 • Mere kesan lir enya-enya kajadian
Unsur Instrinsik Carita Pondok

·         Palaku
·         Amanat
·         Tema
·         Latar
·         Galur

Unsur Ekstrinsik Carita Pondok

·         Nilai-nilai dalam Carita Pondok
·         Latar Belakang Kahirupan Pengarang
·         Situasi Sosial

Teknik Nulis Carita Pondok

 1. Tema
 2. Bahan carita
 3. Alur
 4. Tokoh
 5. Dialog
 6. Sudut pandang
 7. Prak-prakan
Contoh Carita Pondok

DUA NUNGALALANA JEUNG HIJI BERUANG

Dua jalma leupang ngalalana babarengan liwat ka hiji leweung. waktu eta ngadadak aya Hiji beruang anu gede kaluar ti semak semak deukeut maranehna.
salah sahiji nungalalana,ngan ukur mikirkeun diri sorangan jeung teu mikirkeun babaturannana.maneh na naek ka hiji tangkal anu deukeut ka maneh na.
Nungalalana hiji deui,ngarasa teu bisa ngalawan beruang nu sakitu gede na sorangan.manehna ngabeubeut keun dirina ka nu taneuh jeung ngagoler bari ngahep-hep.
Saolah-olah manehna tos maot. Maneh na osok ngadenge lamun beruang teh moal nyabak sato atawa jelema anu g
eus maot.
Babaturannana nu aya di tangkal huenteu ngalakukeun naon naon jueng heunteu nulungan babaturannana anu ngagoler.teu nyaho paguneman ieu teh bener atawa heunteu.beruang eta teh  ningali ka jalma nu ngagoler maneh na ngaendus-endus deukeut sirah na,beruang eta teh ngarasa puas da korbanna  tos maot padahal ma heuntue beruang eta teh indit.
Nungalalana anu di tangkal turun ka handap ningali babaturannana.
”katingalinna sa olah-olah beruang eta teh ngabisikeun ka ceuli anu ngagoler bieu”
“naon nu di katakeun ku beruang eta teh?saur nungalalana nu sambunyi di tangkal”
”beruang eta nyarita,”saur nungalalana anu ngagoler bieu,”heunteu saluyu luempang
 babarengan jeung saurang anu ngantepkeun  jeung heunteu mikirkeun babaturannana   anu keur dina bahaya “

Contoh Biantara/Pidato Pendek Basa Sunda

http://1.bp.blogspot.com/_8Qppa58UaBs/TLB-CqFUU7I/AAAAAAAAAnM/aXeaUE9FVBY/S1600-R/pidato+anak+sma.jpgKabersihan Sakola

Wilujeng Enjing Sadayana.
Ibu Guru ku simabdi dipihormat jeung siswa kelas X-3 nu ku abdi dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Tuhan YME nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara.
Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor . Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.
Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten.
Hatur Nuhun Kana Perhatianana

Ini Adalah Kisah Nyata yang Terjadi Di Jepang


Ketika sedang merenovasi sebuah rumah ,seseorang mencoba merontokkan tembok.
Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong diantara tembok yang terbuat dari kayu.
Ketika tembok mulai rontok, dia menemukan seekor kadal terperangkap diantara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah paku.
Dia merasa kasihan sekaligus penasaran.
Lalu ketika dia mengecek paku itu, ternyata paku tersebut telah ada di situ 10 tahun lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun.
Apa yang terjadi? Badan anak kadal itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun??? ,dalam keadaan gelap selama 10 tahun, tanpa bergerak sedikitpun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal.
Orang itu lalu berpikir, bagaimana kadal itu dapat bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada paku itu!
Orang itu lalu menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan kadal itu, apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga dapat bertahan.
Kemudian, tidak tahu darimana datangnya, seekor kadal lain muncul dengan makanan di mulutnya........ Orang itu merasa terharu melihat hal itu.
Ternyata ada seekor kadal lain yang selalu mem perhatikan kadal yang terperangkap itu selama 10 tahun. Sungguh ini sebuah cinta...cinta yang indah .
Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti dua ekor kadal itu.
Apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja sebuah keajaiban.
Bayangkan, kadal itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun.
Bayangkan bagaimana hewan yang kecil itu dapat memiliki karunia yang begitu mengagum kan.
Saya tersentuh ketika membaca cerita ini.
Lalu saya mulai berpikir tentang hubungan yang terjalin antara keluarga, teman, saudara lelaki, saudara perempuan.....Masih sejauh mana rasa cinta itu ada untuk mereka
JANGAN PERNAH MENGABAIKAN ORANG YANG ANDA KASIHI

Sumber : http://kask.us/2606153

Selasa, 26 Juni 2012

Proses Pembuatan Foie Gras yang Menyedihkan

http://anehdidunia.blogspot.com

Foie Gras atau disebut juga dengan "Fat Liver" dari angsa, adalah menu mewah yang berasal dari Perancis. Anda mungkin merasa sangat bangga jika agan sudah mencicipi hidangan ini sebelumnya di sebuah restoran "kelas tinggi" dan mewah pastinya. Tetapi apakah Anda tahu bahwa hidangan ini berasal dari angsa yang dipaksa makan untuk mengembangkan lemak hatinya ?

Mari kita lihat cara sadis pembuatan makanan ini.
http://anehdidunia.blogspot.com

http://anehdidunia.blogspot.com
Angsa ini dipaksa untuk makan, bahkan jika mereka tidak ingin. Sebuah pipa logam melewati tenggorokan ke perut angsa bahkan jika mereka tidak mau makan apa-apa. Proses ini untuk membuat hati mereka lebih besar dan gemuk.

 http://anehdidunia.blogspot.com

Kandang yang sangat kecil memaksa angsa-angsa itu untuk tinggal di satu posisi untuk menghindari pemborosan energi untuk mengubah semua makanan menjadi lemak.

 http://anehdidunia.blogspot.com

Kaki mereka membengkak karena berdiri lama sehari-hari. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk tidur karena mereka akan dipaksa untuk makan lagi.

 http://anehdidunia.blogspot.com

Walaupun mereka mencoba untuk bertahan ataupun menghindar, hal tersebut akan sia-sia.

 http://anehdidunia.blogspot.com

Betapa menyedihkan kehidupan ini. Mereka dipaksa untuk makan sampai mereka mati atau tubuh mereka tidak dapat berdiri dengan ini. Lihatlah ...makanan yang berlebihan keluar dari mulutnya.
http://anehdidunia.blogspot.com
 http://anehdidunia.blogspot.com
Angsa yang masih bertahan, anusnyapun mulai mengeluarkan darah.

http://anehdidunia.blogspot.com Tidak hanya mulut mereka yang terluka, sakit tenggorokan, atau sakit perut karena proses tersebut, lemak membuat kaki bengkak, tidur tidak tenang, dan mereka juga tidak dapat bergerak dan mengeluh, mereka lahir untuk diperlakukan seperti ini; melihat langit atau sungai adalah sesuatu yang mewah dalam hidup mereka. Proses makan dipaksa akhirnya menghasilkan dengan hati yang indah dan putih yang menjadi luar biasa besar seperti ini.
 http://anehdidunia.blogspot.com

Wow, memang ukurannya sih sangat fantastis ya bedanya? Tapi kok proses pembuatannya sangat menyedihkan

 http://anehdidunia.blogspot.com

Apakah Anda masih dapat bangga jika memakan makanan yang mahal dan hanya ada di restoran mewah ini...?

Kalau mengingat cara pembuatannya sih. saya bakal gak tega makannya.. karena proses pembuatannya yang tidak manusiawi...!!

STOP THE DAILY TORTURE AND CRUELTY TO THE POOR ANIMAL.
STOP TAKING THIS DISH OR PRODUCT NOW.
STOP THE DEMAND AND THE SUPPLY WILL END.
THE TORTURE AND SUFFERING WILL END TOO. 


Manusia yang Dibesarkan Oleh Binatang

Agan pasti pernah mendengar kisah tentang Tarzan ataupun Mowgli (The Jungle Book) bukan? seperti agan sering baca waktu kecil, Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah mungkin manusia diasuh oleh binatang? Menurut logika hal tersebut tidak mungkin. Tetapi di dunia ini ada banyak kasus yang terjadi dimana anak manusia diasuh oleh binatang. Mereka bahkan berprilaku dan berkomunikasi layaknya binatang yang mengasuhnya.

1.Ukraina Dog Girl

http://1.bp.blogspot.com/-1u9ZoPKBW9A/TecoUZTekoI/AAAAAAAAAHs/XcshjOX062Y/s1600/windowslivewriterlosniossalvajes29-11111malaya132.jpg
 
Seorang gadis ditinggalkan di sebuah kandang anjing oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab dari usia 3 sampai 8 tahun, Oxana Malaya tumbuh tanpa orang tua selain daripada anjing yang ada di kandang tersebut. Ketika ia ditemukan pada tahun 1991, ia tidak bisa berbicara, hanya bisa menggonggong, dan berlari sambil merangkak. Sekarang usianya sudah menginjak 20-an, Malaya telah diajarkan untuk berbicara, tetapi masih mengalami gangguan kognitif. Saat ini Malaya bekerja merawat sapi-sapi di sebuah peternakan dekat rumah sakit jiwa dimana dia tinggal.
http://anehdidunia.blogspot.com

2.Cambodia Jungle GirlPada waktu menggembalakan kerbau di sepanjang tepi hutan di Kamboja pada usia 8, Rochom P'ngieng menghilang secara misterius. Delapan belas tahun kemudian, pada tahun 2007, seorang warga melihat sebuah wanita telanjang menyelinap di sekitar halamannya mencoba untuk mencuri beras. Wanita itu diidentifikasi Rochom P'ngieng yang telah lama hilang. Dia dikenali karena bekas luka di punggungnya. Gadis itu telah tumbuh menjadi seorang wanita 30 tahun yang entah bagaimana dia bertahan hidup sendiri di hutan lebat. Gadis itu tidak dapat mempelajari bahasa lokal atau untuk beradaptasi dengan budaya lokal, pada akhirnya ia melarikan diri dan belum ditemukan.

3.Ugandan Monkey Boy

 
 http://3.bp.blogspot.com/-UyupE8PERvw/Tco_OHaiKII/AAAAAAAAB4A/DNgcfyQA5Ik/s400/5-John-Ssebunya-the-Ugandan-Monkey-Boy_1.jpg
 
Setelah melihat ibunya dibunuh oleh ayahnya, John Ssebunya yang berumur 4 tahun menjadi trauma dan lari ke hutan. Dia dilaporkan dibesarkan oleh pasukan monyet vervet sampai pada saat dia ditemukan tahun 1991. Seperti sering terjadi ketika anak-anak liar ditemukan, ia menolak untuk ditolong oleh penduduk desa, dan ia mendapat bantuan dari keluarga angkatnya monyet yang melempari penduduk desa dengan ranting-ranting pohon. John telah diajarkan bagaimana berbicara, dan sekarang bisa menyanyi juga. Bahkan, ia bergabung dengan paduan suara anak-anak Mutiara Afrika.
http://anehdidunia.blogspot.com

4.Victor of Aveyron


 http://shapingpro.files.wordpress.com/2010/07/6a00d8341ca28753ef00e54f44c4688834-640wi.jpg
 
Mungkin anak liar paling terkenal dari mereka semua, cerita Victor dibuat secara luas dikenal di film "L'Enfant Sauvage". Meskipun asal-usulnya adalah misteri, namun banyak orang yang percaya Victor menghabiskan masa kanak-kanaknya telanjang dan sendirian di hutan sebelum diketahui masyarakat pada tahun 1797. Setelah beberapa kali menampakkan diri, ia akhirnya muncul sendiri di dekat Saint-Sernin-sur-Rance, Perancis, pada tahun 1800. Victor menjadi subyek untuk banyak filsuf dan ilmuwan yang penasaran tentang asal-usul bahasa dan perilaku manusia, meskipun dalam perkembangannya kemajuan daripada kecerdasan anak ini sangatlah sedikit.

5.Madina
 


Kisah tragis Madina adalah seperti Oxana Malaya. Ditinggalkan sampai pada hari dia ditemukan pada usia 3 tahun. Dia hidup dan diasuh oleh anjing. Saat ditemukan, ia hanya dapat mengucapkan dua kata, ya dan tidak, meskipun ia lebih suka menggeram seperti anjing. Untungnya, Madina dinyatakan sehat secara mental dan fisik oleh tim medis tak lama setelah penemuannya. Meskipun perkembangannya terhambat, dia terbilang masih muda, seorang pengasuh percaya bahwa Madina akan kembali normal ketika usianya beranjak dewasa.

Jumat, 22 Juni 2012

Membuat Link Di Visual Basic Dengan Fungsi ShellExecute

Bagi para programmer yang newbie, ada baiknya mempelajari cara ini bila ingin membuat teks label yang mengarah ke url tertentu.
Kebetulan gue dapet dari google nih, langsung aja deh.

 1. Tambahkan Label pada Form
 2. Membuat fungsi ShellExecute, salin kode dibawah
 3. Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal IpOperation As String, ByVal IpFile As String, ByVal IpParameters As String, ByVal IpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
  Dim X As String
   
 4. Membuat object general untuk membuka link, salin kode dibawah
 5. Sub OpenLink()
  Dim link As Long
  link = ShellExecute(0, vbNullString, X, "", "", vbNormalFocus)
  End Sub
 6. Double klik pada Label dan masukkan kode di bawah
 7. Private Sub Label1_Click()
  X = "http://senaaa.tk"   'Ganti url disamping dengan url Anda
  Call OpenLink
  End Sub
 8. Masih di Label, cari procedure MouseDown, lalu salin kode di bawah
 9. Private Sub Label1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  Label1.ForeColor = vbBlue
  End Sub
 10. Kalau sudah selesai jalankan programnya ;)

Minggu, 17 Juni 2012

Little Fighter 2 : About, Download and Mods

Little Fighter 2 adalah versi kedua dari fighting game yang simple dan juga sangat menarik, game ini dibuat pada tahun 1999 oleh dua programmer hebat yaitu Marti Wong dan Starsky Wong. Game ini popular karena peraturan yang sederhana dan memungkinkan untuk bermain multiplayer bersama temanmu sampai 8 orang.


Character :

Bat
He can send bats to attack the enemy or wound them by use of laser/energy.
Davis
In good hands this hero is able to defeat everyone. When you fight against him you should be prepared to tough clash.
Deep
It’s a fabulous warrior. He has a wide range of useful abilities connected to the way of his fight.
Dennis
He has several good abilities. He can beat bigger enemies with a series of quick strokes.
Firen
In fight he burns the opponents to ashes with fire balls. He has a lot of abilities useful in extermination. The explosion is particularly effective.
Firzen
It’s an effect of combining Firen and Freeze. It’s a powerful character. His spells are always useful during the fight.
Freeze
It’s a very useful character who can kill quite a lot opponents with only one spell. He can conjure a frozen sword.
Henry
He differs from other characters because he doesn’t fight in close combat. He uses bow from a safe distance.
Jack
Jack, just like the Monk uses hand-to-hand combat. He can attack with both – kick in the air and bullet.
Jan
She should belong to every team. But why? Because she is able to cure all team members with only one spell.
John
He is a talented sorcerer, who is able to cure wounded comrade. He could beat more opponents without any problems.
Julian
You’ll meet this creature at the end of Stage Mode. He possesses a great power. It’s really difficult to defeat him.
Justin
A smaller version of Julian. He doesn’t belong to the most powerful and fastest characters, but he has two great abilities.
Louis
His armor withstands the most powerful attacks. He can transform into Louis EX. (Read Trick&Tips if you want to know how to do this).
Louis EX
When Louis pulls off his armor he transforms into Louis EX. He is the fastest hero in the game. He uses spear as a weapon. When he runs he takes the spear in front of him which injures enemies.
Mark
He is a typical boxer. It means that he has no magic abilities, but his shoulder punch is great. It’s a pity that he is slow and has a short jump.
Monk
This monk is a good warrior. Unfortunately he has only one ability. He always comes in handy during the fight.
Rudolf
This character doesn’t get close to the opponents but he throws shurikens (metal stars) into them.
Sorcerer
Mysterious character who’s not bad in using magic. He can cure himself and others.
Woody
It is one of the most powerful characters in the game. He has no difficulty in beating a large group of enemies. He is a real acrobat.

Cheat :
Unlock All Character :
 1. Buka Program Little Fighter 2 versi apa saja
 2. Pilih Mode yg ingin kamu mainkan (Contoh: Stage Mode)
 3. Sebelum menekan enter untuk memilih karakter, ketikkan lf2.net
 4. Agan akan mendengar musik sesuatu yang berarti cheat berhasil
 5. Tekan enter untuk memilih karakter dan lihatlah apa yang terjadi
Tricks :
Firzen :
Firzen adalah gabungan dari firen dan freeze. Untuk bermain sebagai firzen, firen dan freeze harus menyisakan darahnya hingga 25%, lalu ketika mereka mendekat maka munculah firzen dengan ledakan es dan api.

Louis Ex :
Untuk bermain sebagai Louis ex, agan harus menyisakan darah Louis sampai 33% dan tekan D+J+A atau Ctrl+Shift+Enter.

Julian :
Ketika Julian sedang menggunakan jurus ledakan big bang, firen harus melakukan big bang juga (D+Up+J), lalu firen akan berubah menjadi Julian.

Downloads :

Full Little Fighter :
Little Fighter 2 v2.0a
Little Fighter 2 v1.9c

Characters :
Selengkapnya klik disini

Mods :
Selengkapnya klik disini

Website :
http://www.littlefighter.com
http://www.littlefighter.biz
http://lf2-global.com 
Kaskus Official Thread : http://livebeta.kaskus.co.id/thread/000000000000000005784682/982795521769175817692972-little-fighter-2--pc-fighting-mini-games-updated-297217691758176995529827/1

Rabu, 13 Juni 2012

Melacak Handphone/Blackberry yang Hilang Dengan Nomor Imei

Handphone hilang? daripada sedih dan bergalau ria di kamar mendingan lacak aja handphonenya, biar nanti dilaporin polisi deh kaya di berita gitu hehehe :D. Nomor IMEI ternyata membantu anda mencari handphone anda yang hilang, Apakah IMEI? IMEI adalah Sebuah Numberis Identitas Peralatan Bergerak Internasional (IMEI) itu adalah nomor identitas internasional yang digunakan untuk secara mengidentifikasi sebuah ponsel.


Cara Melacak Handphone Hilang
Nomor 15 digit IMEI adalah seperti sidik jari elektronik ditransmisikan setiap kali telepon digunakan, yang mengungkapkan identitas dari mobile handset.

Bagaimana cara mengetahui nomor IMEI handphone Anda?
Nomor IMEI adalah independen dari nomor telepon dan biasanya ditulis di bawah
baterai atau di bagian belakang handset atau handphone anda.
Caranya keluarkan baterai dari handphone anda dan Anda dapat melihatnya dibagian belakang.
Pengguna ponsel juga dapat memeriksa nomor IMEI 15 digit dengan cepat dengan cara menekan * # 06 # pada handphone anda.
Ada baiknya jika anda habis membeli hp baru hendaknya harus membuat catatan dari nomor IMEI mereka dan menjaga rincian di tempat yang aman.


Jika kamu telah kehilangan ponsel kamu dapat mengirimkan laporan pengaduan ke e-mail cop@vsnl.net dengan format teks pengiriman sebagai berikut:
Nama Anda: Contoh Master Satriyo
alamat: Contoh Jln.Setan Selatan blok c5 no.2 Mojokampung
Model Telepon: Balackberry 8320
Tahun Pembuatan : 2012
Terakhir digunakan No:
E-mail untuk komunikasi: Contoh satriyoarif@gmail.com
Hilang tanggal: Isi dengan tanggal kehilangan hadphone anda
No IMEI: Contoh 2326152566888XXXXX
 Dikutip dari: http://master-1st.blogspot.com/2012/02/tips-melacak-handphone-yang-hilang.html

Subscribe My Article via Email

Enter your email address:

Sena Aji Buwana

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More